ਰਿਓ ਦੇ ਜਨੇਯਰੋ ਸਮਾਰਕ ਨਕਸ਼ੇ


ਰਿਓ ਦੇ ਜਨੇਯਰੋ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਨਕਸ਼ੇ. ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਓ ਦੇ ਜਨੇਯਰੋ ਸਮਾਰਕ (Arcs ਦੇ Lapa, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ Cathedral ਦੇ ਸੰਤ ਸੇਬਾਸਿਯਨ, ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਛੁਡਾਉਣ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਓ ਜ਼ਵਾਉਨ Batista, ਰਿਓ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ...)


ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਓ ਦੇ ਜਨੇਯਰੋ - ਸਮਾਰਕ